مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای

مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای

+ یکی از آثار بسیار نفیس و مهم دوران قاجار در اصفهان، مسجد حاج محمد جعفر آباده ای است. این مسجد که یادگار حاج محمد جعفر آباده ای روحانی برجسته عصر قاجار است از لحاظ استحکام و تزئینات کاشیکاری از نوع گره کاری در عداد آثار شاخص اصفهان یه شمار می رود.

این مسجد در محله دردشت اصفهان واقع است که از لحاظ ارتباطات محلی دارای موقعیت ممتاز و بی نظیری است زیرا علاوه بر بازار مجاور به وسیله کوچه های موجود و با اغلب واحدهای اطراف مرتبط می گردد.

 

این بنای بی نظیر به وسیله دو درب در جبهه های شمال و شرق با کوچه شمالی و بازار شرقی ارتباط دارد. کتیبه سردر شرقی مسجد به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی خشت لاجوردی شامل آیات قرآنی است. تاریخ کتابت این کتیبه ۱۲۹۶ هجری قمری است.

 

در هلال ایوان شمالی و اطراف آن نیز کتیبه ای به خط ثلث و تاریخ ۱۲۸۰ هجری قمری به چشم می خورد. در ایوان غربی کتیبه ای است که در سالهای اخیر کاشیکاری شده و آیات قرآن با تاریخ ۱۳۶۸ هجری قمری کتابت شده است. در ایوان های طرفین ایوان غربی و در طاق راهروهای ایوان شمالی مسجد خطوط بنائی بسیار زیبائی نوشته شده که مضمون آنها عبارات مذهبی است.

 

منبر نفیس این مسجد با رسم های هندسی توپر و آلت و لغت های چوبی رنگین تزئین شده و هر بیننده ای را به اعجاب و تحسین وا می دارد. شبستان زمستانی مسجد که در ضلع غربی ساختمان واقع شده است با کاشی و آجر معقلی و طرحهای هندسی بر نفاست و عظمت مسجد می افزاید.

 

محراب اصلی مسجد حاج محمد جعفر که با کاشیهای ۷ رنگ خشتی تزئین یافته شباهتی تام با کاشی های مسجد سید دارد. به طوریکه بسیاری از محققین و کارشناسان عقیده دارند استاد کار هر دو مسجد یکی بوده است.

مسجد حاج محمد جعفر آباده ای در جنگ تحمیلی مورد اصابت موشک قرار گرفت و آسیب بسیار دید که به شیوه اول بازسازی شد