حمام شاه علی

حمام شاه علی

+ حمام شاه علی مربوط به دوره صفوی است که در تور اصفهان خواهید دید . این بنا در اصفهان، خیابان عبد الرزاق، محله جماله ، در نزدیكی مسجد علی و مسجد جامع واقع شده است . این اثر در تاریخ ۱۱مرداد ۱۳۷۶با شمارهٔ ثبت ۱۹۰۴به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این حمام یکی از آثار تاریخی اصفهان به شمار می رود. 

حمام شاه علی یکی از دیدنی های اصفهان است که حمام منسوب به علیشاه فرزند تكش ـ سلطان خوارزم است که در قرن ششم هجری حاکم اصفهان بوده است . در بررسی معماری ایران حمام ها درخور شان و اهمیت خود مورد توجه مردم و باستان شناسان قرار نگرفته اند و این خود مهمترین دلیلی بر پس رفت این بناها و حذف آنها از صفحه میراث فرهنگی می شود. در میان حمام هایی که تا کنون کمتر بدان توجه شده است.

 

این بنای تاریخی متعلق به دوره صفوی با عرصه 1200 مترمربع که در بخش نازک کاری و اجرای تزیینات به بخش خصوصی واگذار گردید و برای بهره برداری کاربری سفره خانه سنتی برای آن تعریف شده است که مهمترین دلیل بر پس رفت این بناها و حذف آنها از صفحه میراث فرهنگی می شود.