پل مارنان

پل مارنان

+ پل مارنان یکی از قدیمی ترین پل های اصفهان و هم سطح پل های جی و شهرستان است که هنوز هم زمان دقیقی از ساخت آن انتشار نیافته ولی برخی شالوده های پل را به دوره ی ساسانیان نسبت می دهند.این پل هم اکنون دارای 17 دهانه می باشد که به گفته ی مورخان قبلا بیش از این تعداد دهانه داشته است.

این پل را پل سرفراز هم نامیده ‏اند و وجه تسمیه ‏اش را چنین بیان كرده ‏اند كه در زمان شاه سلیمان صفوى یكى از ثروتمندان اقلیت دینی آن را ساخت و یا تعمیر کرد و به لقب سرفراز نائل گردید و مدتى هم به همان نام سرفراز مشهور بود.

 

اين پل واسطه اتصال دو ساحل شمالي و جنوبي رودخانه در غربي ترين قسمت شهر اصفهان بوده است. شكل امروزي اين پل با نماي ساختماني عصر صفوي تغيير اساسي نكرده است ولي تعميرات مكرري را از سر گذارنده است. این پل در اصل ماربین نام داشته كه اسم تصحیف «مهربین» از فرهنگ اوستایى است و در طى ۱۵ قرن تاریخ اسلامى ایران پیوسته به همین نام شناخته شده و در غربى‏ترین قسمت شهر اصفهان بوده است.

 

پل مزبور اكنون داراى هفده دهانه است ولى در گذشته بیش از هفده دهانه داشته است كه امروزه بسته شده است.

 

مارنان در اصل همان ماربین بوده که خود ماربین هم از مهربین در فرهنگ اوستایی گرفته شده و در دوره ساسانی به ماربین تبدیل شده است.شاید دلیل نام گذاری آنان به این اسم مارپیج بودن رودخانه ی زاینده رود در حدود 25 کیلومتری اصفهان بوده است.

 

در زمان شاه سلیمان صفوی (1045 ـ 1072 هـ.ش.) فرد ثروتمندی به نام سرفراز آنرا تعمیر کرد و از آن پس به دستور شاه سلیمان این نام تا مدتی " سرفراز " نامیده می شد. اما هنگامی که شاه سلیمان جای خود را به فرزندش شاه سلطان حسین (1072 ـ 1101 هـ.ش.) داد، او در هنگام حمله ی افغان ها به ایران دستور تخریب این پل را برای جلوگیری از ورود آنها داد که البته افغان ها از خود رودخانه گذشتند و به شاه سلطان حسین رسیدند.

 

پل مارنان در طول تاریخ مرمت های زیادی را به خود دید ولی هیچ گاه از شکل خود خارج نشد و هم اکنون هم با همان نمای قدیم مهمان اصفهانی ها است ولی با توجه به عبور و مرور زیاد از روی این پل ،هر روز فرسوده تر می شود و نیاز به یک تعمیر اساسی دارد.