بازار قیصریه

بازار قیصریه

+ بازار قیصریه بازاری است تاریخی در شهر اصفهان که به بازار شاهی شهرت دارد. این بازار مختص فعالیت فرش فروشان است که از سردر قیصریه شروع و به بازار چیست سازها و از آنجا به بازار دارالشفا منتهی می شود. این بازار یکی از بازارهای بزرگ و باشکوه شهر اصفهان است. در وسط این بازار محوطه بزرگی است که گنبد زیبایی دارد و در طرف مغرب کاروانسرای باشکوه شاهی قرار گرفته که دارای ۱۵۰ حجره است. دراین بازار مانند گذشته پارچه های مختلف و قلمکارهای اصفهانی به فروش می رسد.

در گذشته سردر قیصریه دارای سه طبقه و اکنون دارای دو طبقه است. طبقه سوم نقاره خانه را تشکیل می داده که در آن اوقات روز را با صدای موسیقی اعلام می کردند. اکنون این طبقه تخریب شده.نقاره زنی و نقاره کوبی از قدیم درایران متداول بوده، البته نقاره زنی و نقاره کوبی فقط به منظور اعلام طلوع و غروب خورشید نبوده، بلکه نواختن نقاره در میدان های جنگ برای آماده باش سربازان و تشجیع آنان به نبرد و هنگام آرامش و صلح نیز در آئین های گوناگون و به مناسبت های مختلف متداول بود.

 

در سردر ورودی بازار قیصریه چند تابلوی نقاشی وجود دارد که در بالاترین قسمت آن دو مرد تیرانداز با نیم تنه شیر و دم اژدها بر کاشی معرق (برج قوس) دیده می شود. همچنین ناقوس دیر هرمز و ساعت موجود در قلعه پرتغالی های جزیره هرمز، پس از فتح آن جزیره به اصفهان آورده شد و در بالای سردر ورودی نصب شد. در دو طرف این سردر دو سکوی وسیع وجود دارد که در روزگاران گذشته جواهر فروشان و زرگران بساط خود را روی آن پهن می کردند.