مادی های مشهور شهر اصفهان

 مادی نیاصرم تقریبا بزرگ ترین مادی شهر اصفهان است و مسیر آن بیشتر نزدیک رودخانه است و تا یک قرن پیش حد جنوبی شهر به حساب می آمده است. این مادی در کناره ی پل مارنان از رود جدا شده و از کنار محله لنبان و باغ جنت به طرف شرق می رود و نزدیک خیابان به سه شاخه تقسیم شده و اراضی جی را مشروب می کند و به طرف خوراسگان و زردنجان و سروشفادران می رود. ابن حوقل، جغرافیانویس عرب و درقرن چهارم هجری که اصفهان را دیده است، از این مادی به نام "یاسرم" نام می برد.

مادی فدین چون بعضی از سلطان ها شاخه ای از این نهر را فدای نفس خود کرده و اکثر آن را وقف شهر نموده بودند، به مادی فدا مشهور بوده است؛ ولی امروزه آن را مادی فدین می گویند. محل انشعاب آن بالاتر از سه نهر سابق الذکر است و آب آن از مادی فرشادی زیادتر است و از لنبان و شمس آبادی عبور کرده و در محله دروازه دولت به دو شعبه تقسیم می شود.
محل انشعاب را لت محمد حسین بیک می نامند. یک شعبه از آن به محل درب کو شک و بیدآباد و چهار سوی علیقی آقا رفته و از کنار محله نو که آب بخشگان نامیده می شود، عبور نموده و باز به دو شاخه تقسیم می شود که شاخه کوچکتر، از زیر دروازه چهاررو یا همان دروازه چهار راه، از شهر خارج شده و قریه سواری باغ جی را مشروب می کند و شاخه بزرگتر، وارد باغ صفی میرزا شده و از آن جا به باغ کلعنایت رفته و باز سه قسمت می شود.
یک قسمت از آن به مصرف محله های قدیمی دردشت و شاه شاهان می رسد و دو شاخه دیگر به بلوک جی و قریه سودان و چنبرک می رود. اما شعبه دیگر مادی فدین، از لت محمد حسین بیک به بعد، از محله دروازه دولت عبور کرده، داخل بعضی از باغ های شاهی می شود و از شمال میدان نقش جهان عبور کرده و داخل مدرسه ملاعبدالله می شود و به سه شاخه تقسیم می شود. در کنار باغ های شاهی میشود امکانات رفاهی برای اسکان مسافر در اصفهان را پیدا کرد. امکاناتی هم چون: منزل برای اجاره ی روزانه در اصفهان، کرایه روزانه ی خانه مبله در اصفهان، رزرو هتل در اصفهان، مسافرخانه ارزان در اصفهان، منزل مبله برای اجاره روزانه در اصفهان و غیره. شاخه ی کوچکتر مادی به محله قصر منشی می رود؛ شاخه بزرگتر از محله های یزدآباد و احمدآباد و کران و جنوب جوباره عبور کرده و به خارج شهر می رود، و شاخه سوم از خان طباطبایی "کاروانسرای مخلص" و مدرسه جده بزرگ در بازار و محله گلبار "گلبهار" عبور نموده و در داخل محله جوباره شه و از شهر خارج می شود و بعضی قرای جی را مشروب می سازد. این نهر بسیار پر منفعت و پر برکت است.
چند مادی بزرگ در اصفهان
طومار شیخ بهائی

Related Posts