چند کلیسای قدیمی زیبای عصر شاه عباس در شهر اصفهان

کلیسایی با نام سرکیس مقدس در عصر صفویه در محله ی نو جلفا یا جلفای اصفهان معماری شده است. کلیسای سرکیس مقدس در محله ای به نام ایروان واقع در خیابان خاقانی کوچه ی نمازخانه ایروان قرار دارد. این کلیسای زیبا و قدیمی در سال یک هزار و ششصد و پنجاه و نه میلادی بنا گذاری گردیده که از ماسون های ماهر معماری در گذشته های دور آثار شگفتی را در خود به جای گذاشته است. کلیسای تاریخی سرکیس مقدس در روز هفدهم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و یک، تحت عنوان یک اثر تاریخی ملی کشور ایران به شماره ثبت هفت هزار و ششصد و چهل و پنج ثبت گردید. اسم اولیه ی کلیسای زیبای سرکیس مقدس "آمنا پر کیچ مقدس" بوده است ولی در ابتدای سال یک هزار و هشتصد و پنجاه میلادی به دلیل ویران شدن کلیسای سرکیس مقدس و جا به جایی وسیله هایش به آمنا پر کیچ، نام کلیسا به نام کلیسای سرکیس مقدس تغییر پیدا کرد..
کلیسای دیگر در شهر اصفهان کاتارینه است که این کلیسا نیز در عصر صفویه در محله ی جلفا معماری شده است. کلیسای کاتارینه واقع شده در محله ی چهارسو، خیابان خاقانی، کوچه ی رامین است. کلیسای تاریخی کاتارینه در دهمین روز خرداد ماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو و به شماره ی ثبت نه هزار و نود تحت ‌عنوان اثر تاریخی ملی کشورمان ایران به ثبت رسید. کلیسای کاتارینه مقدس همسایه ی کلیسای هواننس مگردیچ مقدس است. این کلیسا توسط خواجه یق یازار لازاریان از بازرگانان برجسته ی جلفا در شهر اصفهان برای خواهران راهبه در سال یک هزار و ششصد و بیست و سه ساخته شد. این سازه اولین کلیسای خاص خواهران راهبه در کشور ایران می باشد که در زمان فعالیت خود، سی و دو راهبه آن را اداره می کردند، ولی متاسفانه بعد از وفات آخرین بانوی راهبه به فعالیت خود در سال یک هزار و نهصد و پنجاه و چهار خاتمه داد.
کلیسای کاتولیک ها هم در زمان حکومت پادشاهان صفویه ساخته شده است که در محله ی جلفا در شهر اصفهان، خیابان حکیم نظامی، واقع در کوچه ی کاتولیک هاست. مسافرخانه در اصفهان، هتل ارزان در اصفهان، اجاره ی روزانه خانه مبله در اصفهان، اجاره روزانه خانه در اصفهان، کرایه منزل در اصفهان، اجاره روزانه منزل مبله در اصفهان و غیره از جمله امکانات موجود برای اسکان مسافر در اصفهان در اطراف این کلیساهاست.

کلیسای گئورگ مقدس واقع شده در حکیم نظامی بر اساس سنگ نوشته های جلوی محرابش در سال یک هزار و ششصد و یازده میلادی بنا بر دستور بازرگان معروف جلفا خواجه نظر معماری گردیده است به خاطر این مسئله هم این کلیسا به کلیسای خواجه معروف است. در بین کلیساهای محله ی جلفا در شهر اصفهان کلیسای گئورگ مقدس بخاطر برخورداری از سنگ های مقدسی که به دستور شاه عباس صفوی به اصفهان آورده شدند اهمیت ویژه ای دارد. 

کلیساهای معماری شده در دوره ی صفوی در اصفهان
کلیساهای اصلی اصفهان

Related Posts