آشنایی با سازه های جادویی منارجنبان

منارجنبان نامی جالب وعجیبی است که به منارهایی اتلاق می شودکه قابل تحرکند. چندین منارجنبان در ایران وجود داردکه معروف ترین آن در شهرستان اصفهان و یکی دیگردر شهر اردکان یزدقرار دارد.
مسافران غالباغرق درتفکر می شوند که آیا واقعامناره های بلند ساخته ی دست معماران در گذشته های دور، بدون بروز هیچ مشکلی تکان می خورند یاتکان خوردن این مناره هاتنها رویا است. چطورامکان دارد سازه ای قدیمی هنوزهم این صلابت راداشته باشد و هزاران سوال دیگر درباره منارجنبان وجود دارد که تنهابا تماشای این بناپاسخ داده میشوند. بهمین منظور وارد خیابان آتشگاه اصفهان می شویم. بنای منارجنبان در گذشته جزو محله ای بنام کارلادان بوده که در حال حاضر هم به همین نام خوانده می شود در این محل امکانات اقامتی برای اسکان مسافر در اصفهان چون هتل در اصفهان و غیره فراهم است. منارجنبان اصفهان در قرن هشتم هجری ساخته شده، بنایی با سقف گنبدی که نشانی شاخص از معماری ایرانی به حساب می آید. در قسمت زیرین سقف ودرست درانتهای بنا، مقبره ی شیخی به نام عموعبدالله کارلادانی قراردارد که با سنگ قبر سفیدش می درخشد. سقف بنا با کاشی کاری های لاجوردی و فیروزه ای پوشانده شده و چشم هر بیننده ای را به خودش خیره میکند. برفراز این بنادومناره زیباقرار گرفته اندکه ارتفاع هرکدام ازسطح زمین هجده مترو پهنای شان هم بیش از نه متراست. راز لرزان منارجنبان؛ ماجرا از این قرار است که با تکان دادن هر یک از این مناره ها، مناره دیگر هم به وضوح می لرزد و بازدیدکنندگان می توانندتکان خوردن مناره ها را تماشا کنند. در حقیقت با تکان خوردن مناره ها همه ی بنامی لرزد امااغلب، عموم مردم فکرمی کنند که تکان خوردن یک مناره تنهاباعث لرزش مناره دیگر میشود. این بنای با ارزش با شماره سیصد و چهل و نه درسال بیست و یک هجری درفهرست آثارملی به ثبت رسید.

معاونت حمل ونقل درترافيک شهراصفهان گفت که درنيمه دوم سال سه‏خط برای گردشگران درمحورهای غرب، شرق و جنوب اصفهان راه ‌اندازی ميشود. علي رضا صلواتی اظهار داشته است که با هدف کاهش ترافيک درمرکز شهر راه انازی این خطوط گردش گری دردستور کارقرار گرفته است. او بابيان اينکه سه خط در گردش گری مناطق غرب، شرق وجنوب اصفهان راپوشش می دهد تصر يح کرد که خطوط گردش گری محورشرق شامل ميدان شاه به ميدان امام کهنه باغهای گلها، محورهای غرب شامل گذر علی قلی آقا مسجدسيد کوهستان آتشگاه ناژوان ومحورجنوب شامل کوهستان صفه تخت فولادوکلیسای وانک می باشد. معاون حمل ونقل وتر افيک شهرداراصفهان بااشاره به اين که ازاتو بوس‌ های دو طبقه برااين خطوط استفاده ميشودتصريح ‌کرددر حال حاضردر مرحله ی انعقادقرار داد تهيه ی ناوگان مخصوص برای خط گردش گری هستيم. صلوات خاطر نشان کردشهر وندان باتهيه بليط به صورت هر روزه ميتوانند ازصبح تاشب بااستفاده ازاتوبوس‌ های گردش گری کل آثارتاريخی راديدن فرمایند. اجاره منزل مبله در اصفهان، اجاره روزانه خانه در اصفهان و غیره از امکانات اقامتی برای اسکان مسافر در اصفهان است. 

علت حرکت منارجنبان

Related Posts